DZIAŁALNOŚĆ PARLAMENTARNA

Podczas X Kadencji Senatu byłem członkiem:

– Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

– Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

– Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pełniłem również funkcję przewodniczącego polsko-niemieckiej grupy senackiej.

 

W trakcie trwania XI Kadencji Senatu zostałem:

– członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

– wiceprzewodniczym senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacje odnośnie złożonych przeze mnie oświadczeń, wystąpień na posiedzeniach oraz udziału w głosowaniach znajdują się na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:

 https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/senator,978,10,beniamin-godyla.html

Scroll to Top
Skip to content