DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Od wielu lat działam w wielu organizacjach pozarządowych, wspomagam stowarzyszenia promujące rozwój odnowy wsi oraz stowarzyszenia promujące polską regionalną żywność. Wspieram działalność hospicjów, szkół, przedszkoli i straży pożarnych,  sam również podejmuję się wielu inicjatyw społecznych. Jestem społecznikiem wrażliwym na dobro drugiego człowieka i dlatego co roku z całą rodziną aktywnie wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Jestem współtwórcą i prezesem Stowarzyszenia ,,Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego”

Jestem członkiem Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice.

Jestem członkiem klastra producentów dobrej żywności ,,Oleski Koszyk”.

Zostałem również organizatorem Ogólnopolskiej Gali Mundurowych Orkiestr Dętych ,,Złoty Suzafon” w Pawłowicach

Scroll to Top
Skip to content